Mỗi nhà tuyển dụng thường chỉ dành ra 6s để đọc 1 hồ sơ xin việc. Hồ sơ xin việc của bạn đã có khả năng thu hút nhà tuyển dụng chưa? Bạn đã biết?

  • Thể hiện đúng những điều nhà tuyển dụng muốn biết chuyên nghiệp
  • Thể hiện thế mạnh của bạn 1 cách tinh tế và đầy tự tin
  • Để lại ấn tượng tích cực bằng thư xin việc và … nhà tuyển dụng muốn phỏng vấn bạn