HỘI THẢO TỪ AMICA

Với phương châm “Hiểu mình hiểu người trăm trận trăm thắng”, chúng tôi từng bước giúp cho bạn hiểu bản thân và sau đó hiểu người khác. Từ đó bạn có thể đưa ra chiến lược, kế hoạch hành động lược xây dựng nội lực và sự vững mạnh từ bên trong cho chính mình. Chúng tôi gọi quá trình này là “Sự chuyển hóa”

Mọi quyết định dựa trên sữ vững vàng và hiểu rõ bản thân sẽ là những lựa chọn sáng suốt nhất.

Bạn đã sẵn sàng?