Bằng phương pháp khai vấn, chúng tôi giúp các con cảm thấy an toàn để chia sẻ, để khám phá bản thân.

Bằng một số công cụ khám phá tính cách, giá trị, sở thích, động lực, các con hiểu thêm về mình và tự đưa ra quyết định cho chính mình. Chỉ có tự ra quyết định, và được sự đồng hành cùng các Coach, các con sẽ tự tin thẳng tiến trên con đường sự nghiệp một cách chủ động. Cha mẹ là môi trường xúc tác quan trọng cho sự phát triển của con. Hiểu con, nhận thức đúng về định hướng và hỗ trợ đúng cách là điều rất đáng làm và thực sự cần thiết.