Bạn có đang cản đường thành công của chính mình?

Nếu bạn:
  • Đang lo âu về tương lai và chưa biết mình sẽ làm gì sau khi ra trường
  • Cảm thấy mất động lực trong việc học tập
  • Có những vấn đề cá nhân không thể tự tháo gỡ và cảm thấy không thể tập trung học tập

Hãy đến với dịch vụ khai vấn định hướng sự nghiệp dành cho sinh viên.

Bạn sẽ:
  • Bất ngờ về những điều mình hiểu về mình
  • Tìm lại con đường dành cho mình để mỗi ngày trở nên y nghĩa
  • Nhận ra vấn đề đang cản bước bản thân để thay đổi mạnh mẽ