TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM THUÊ CHUYÊN NGHIỆP

Bạn sẽ có cơ hội được:
  • Thực hành cách viết Resume xin việc chuyên nghiệp
  • Nắm vững và thực hành cách phỏng vấn chuyên nghiệp
  • Chuẩn bị tư duy và tâm thế phù hợp cho thời đại mới
  • Cài đặt những niềm tin giá trị phù hợp
  • Trò chuyện cùng các Coach để lên kế hoạch cá nhân phù hợp
  • Được đồng hành để biến kế hoạch thành hiện thực