KHÁM PHÁ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Bạn sẽ có cơ hội trò chuyện cùng các Coach để:
  • Khám phá tính cách bản thân, điểm mạnh, điểm yếu
  • Nhận diện giá trị bản thân luôn đề cao hàng đầu và tác động của nó đến vựa lựa chọn nghề
  • Tìm hiểu động lực bản thân và nhận diện những việc mang đến cho mình động lực
  • Khai phá những đam mê bản thân từ trong tiềm thức, nơi dẫn lối cho các quyết định của bạn
  • Nắm vững phương pháp đo lường để lựa chọn những nghề nghiệp tốt nhất
  • Lên kế hoạch hành động và nhận diện những rào cản để hiện thực hóa thành công
  • Có người đồng hành chuyên nghiệp trong từng bước đi vững chắc của bạn